fbpx

Problemy dzieci

Jako rodzice, opiekunowie, powinniśmy zadbać o potrzeby rozwojowe dzieci. Obserwując dzieci od najmłodszych lat, zwracamy uwagę, czy nasz maluch rozwija się prawidłowo, czy nie występują dostrzegalne zaburzenia zachowania względem rówieśników. Potrzeby dzieci można podzielić na potrzeby biologiczne i psychiczne, które zmieniają się, a nawet rosną z wiekiem. Często problemy wychowawcze pojawiają się wskutek niewłaściwych decyzji rodziców podejmowanych od pierwszych miesięcy życia. Zapracowani rodzice zabawę i rozmowę z dzieckiem zastępują włączeniem bajki w telewizji, albo kupieniem nowej zabawki. Niektórych z tych błędów nie da się naprawić nawet w dorosłym życiu, bo były one utrwalane od najmłodszych lat.W razie wątpliwości nie powinniśmy czekać.

Wizyta w specjalistycznym gabinecie psychologicznym może okazać się dobrym wyborem, a rozmowa ze specjalistą wpłynąć pozytywnie na przyszłość dzieci, oraz dobre wprowadzenie w dorosłe życie. Jest wiele różnic w tym, co przeżywają dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.
Wizyta u psychiatry dziecięcego jest powszechna w krajach rozwiniętych i rodzice powinni korzystać z tego typu porad w sytuacji, kiedy taki problem zaistnieje.Jako rodzice możemy również skorzystać z konsultacji, żeby lepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, jak i w wielu innych okolicznościach dotyczących nie tylko dzieci.Problemy dzieci nasilają się i pojawiają w różnym wieku i etapach rozwoju.

U nastolatków okres przejściowy jest bardzo trudny i często wymaga wsparcia. Jeśli problemy się utrzymują i nie są pod kontrolą, mogą pojawić się zaburzenia lękowo-depresyjne, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania u dziewcząt, które mogą prowadzić do bulimii lub anoreksji. U młodzieży obu płci może dojść do używania alkoholu, nielegalnych substancji psychoaktywnych, a specyficznym dla Polski wyzwaniem jest duże rozpowszechnienie dopalaczy. Nowym zjawiskiem są też uzależnienia od mediów. W dobie internetu kontakt ze światem jest bardzo łatwy i można się z niego wiele nauczyć. Z drugiej strony często kreowana jest nieprawdziwa rzeczywistość którą trudno zrozumieć i świat, któremu trudno dorównać. To prowadzi do dodatkowych frustracji. Nieograniczony czas uczestniczenia w grach, w tym online, może szybko doprowadzić do uzależnienia od komputera. Uczestniczenie w czatach, kontakt z nieodpowiednimi osobami naraża młodą osobę na cyberprzemoc, agresję, nękanie, hazard i dostęp do nieodpowiednich treści, np. pornografii.

Bywa, że rodzice nie potrafią sami poradzić sobie z problemami wychowawczymi. Często rodzice wciąż myślą o swoich dzieciach jak o maluchach i nie zauważają, że borykają się one z poważniejszymi problemami. Najlepszym sposobem jest rozmowa i proponowanie im sposobów radzenia sobie z życiem. Jeśli jednak kontakt z dziećmi nie jest na wystarczającym poziomie emocjonalnym, albo rodzice po prostu nie umieją rozwiązać problemu dziecka, sami popadają we frustrację. Problemy rodzinne wtedy nawarstwiają się i może to doprowadzić do tragicznych następstw. W gabinecie psychologicznym można uzyskać wsparcie dla dzieci, jak i rodziców. Szybka i właściwie postawiona diagnoza psychologiczna umożliwia skuteczne działanie i odpowiednie ukierunkowanie na przyszłość.

Zostaw odpowiedź

Rozwiąż równanie: 10 - 5 =